Współfinansowanie

Projekt realizuje

Monitoring

Błotniak łakowy jest jednym z 12 gatunków ptaków objętych programem Monitoringu Ptaków Drapieżnych (MPD), który jest programem jednostkowym Monitoringu Ptaków Polski. MPD jest realizowany od roku 2007 na 49 powierzchniach monitoringowych (kwadraty 10×10 km). Program koordynuje Głównyt Inspektorat Ochrony Środowiska, a finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą prac terenowych jest Komitet Ochrony Orłów. Z wynikami MPD można zapoznać się korzystając z bazy danych GIOŚ (http://monitoringptakow.gios.gov.pl/baza-danych)

  • Rozmieszczenie powierzchni MPD

W latach 2017-2020, w ramach projektu pt. “Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” prowadzimy monitoring parametrów rozrodu błotniaka łąkowego w obszarze Natura 2000 Ostoja Biebrzańska PLB200006. Ocena sukcesu lęgowego błotniaka łąkowego to również jedno z działań (nr 59) projektu Planu Zadań Ochronnych ostoi.

  • Lokalizacja powierzchni monitoringowych nad Biebrzą. Ryc. Przemysław Obłoza

Raporty z monitoringu błotniaka łąkowego w Ostoi Biebrzańskiej

  • W roku 2018 monitoring błotniaka łąkowego w Ostoi Biebrzańskiej został dofinansowany przez WFOŚiGW w Białymstoku

W ramach prowadzonej przez nas działalności, od roku 2008 prowadzimy monitoring błotniaka łąkowego na 9 powierzchniach na Podłudniowym Podlasiu. Co roku gromadzimy dane o liczbie stanowisk lęgowych i liczbie par (kategorie lęgowości B+C) na stanowiskach w gminach: Zalesie i Rokitno (powiat bialski), Huszlew i Olszanka (powiat łosicki), Przesmyki i Paprotnia (powiat siedlecki), Bielany i Repki (powiat sokołowski) oraz powierzchni “Mordy”, która jest zlokalizowana na styku 3 gmin. Monitoring jest realizowany na obszarze gdzie wykazano (patrz cenzus) największe liczebności i zagęszczenia błotniaka łąkowego w Polsce.

  • Lokalizacja powierzchni monitoringowych. Ryc. D. Krupiński