Współfinansowanie

Projekt realizuje

Badania genetyczne

W latach 2011-2013 uczestniczyliśmy w projekcie pn. Zróżnicowanie genetyczne polskiej populacji błotniaka łąkowego Circus pygargus w kontekście jego ochrony, który realizowało Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie. Badania były prowadzone w ramach grantu nr NN304157839 przyznanego w konkursie nr 39 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zespół badawczy:

Kierownik projektu – dr inż. Robert Rutkowski (MiIZ PAN)
Wykonawca projektu – dr Ignacy Kitowski
Wykonawca projektu – Dominik Krupiński (Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”)

 

Cele badawcze
1. Określenie poziomu zmienności genetycznej w populacjach, co pozwoli stwierdzić, w jakim stopniu niedawne procesy demograficzne, które zaszły w populacji błotniaka łąkowego (drastyczny spadek liczebności) wpłynęły na poziom zmienności genetycznej gatunku.
2. Oszacowanie zróżnicowania genetycznego między nimi, co pozwoli stwierdzić, czy i w jakim stopniu populacja europejska podzielona jest na odrębne jednostki genetyczne (populacje).
3. Oszacowanie poziomu zróżnicowania genetycznego między poszczególnymi koloniami lęgowymi i w ich obrębie, co pozwoli stwierdzić, czy kolonie lęgowe składają się ze spokrewnionych osobników, czy ich formowanie jest niezależne od spokrewnienia.
4. Dostarczenie danych umożliwiających opracowanie Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego.

 

Wykaz publikacji

  • pdf CircusRutkowskiEtAlOnlinepgg.pdf - Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I., Popović D., A.Gryczyńska A., Molak M., Dulisz B., Poprach K., Müller S,. Müller R., Gierach K-D. 2015. Genetic structure and diversity of breeding Montagu’s harrier (Circus pygargus) in Europe. Eur J Wildl Res.
  • pdf AZ-64-3-Rutkowskipgg.pdf - Rutkowski R., Krupiński D., Kitowaski I., Gryczyńska A. 2014. Preliminary analysis of genetic variability in Montagu's Harrier (Circus pygargus) using cross amplified microsatellites. Annales Zoologici, 64 (3): 535-547.