Projekt realizuje

Współfinansowanie:

Linki

Ochrona błotniaka łąkowego

Niemcy (Brandenburgia) - www.weihenschutz.eu
Niemcy (Wschodnia Fryzja) - ww.wiesenweihen.com
Niemcy (Bawaria) - ww.lbv.de/wiesenweihe
Francja - http://rapaces.lpo.fr/busards
Czechy - www.tytoos.eu
Holandia - www.werkgroepgrauwekiekendief.nl

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” - www.bocian.org.pl
Polska Kartoteka Przyrodnicza - "kartoteka-przyrodnicza.pl" http://kartoteka-przyrodnicza.pl
Ochrona kulika wielkiego” - www.ochronakulika.pl
Ptaki krajobrazu rolniczego - http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl/

Rolnictwo

Portal AgroProNatura - http://www.agropronatura.pl/

Znakowanie ptaków (obrączki i znaczki skrzydłowe)

Program znakowania błotniaków znaczkami skrzydłowymi - http://circus.odns.fr/index.php
Interrex colour rings - http://colour-rings.eu
Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN - www.stornit.gda.pl
Eurpean colour-ringi Birding - www.cr-birding.org/

Monitoring

Państwowy Monitoring Środowiska (monitoring ptaków) - www.monitoringptakow.gios.gov.pl

Sponsorzy

Norewski Mechnizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG - www.eog.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - www.wfosigw.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - www.wfos.lublin.pl
Program Infrastruktura i Środowisko - Portal Funduszy Europejskich - www.pois.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - www.ckps.lasy.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl

Instytucje

Ministerstwo Środowiska - www.mos.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl
Muzeum i Instytut Zoologii PAN - www.miiz.waw.pl
Pracownia Ekologii Populacyjnej UAM w Poznaniu - http://popecol.home.amu.edu.pl

Ptaki drapieżne

European Raptors Biology and Conservation - www.europeanraptors.org
Komitet Ochrony Orłów - www.koo.org.pl
Raptor Prtotecion of Slovakia - www.dravce.sk

Zdjęcia i rysunki

Zdenek Tunka - www.birdphoto.cz
Andrzej Łukijańczuk - www.turbol.blogspot.com
Mateusz Matysiak - www.mateuszmatysiak.pl
Paweł Wietecha - www.foto-ptaki.pl
Piotr Opacian - www.piotropacian.pl
Grzegorz Leśniewski - www.grzegorzlesniewski.pl
Reint Jakob Schut - www.vogelennatuurfotopekela.nl
Dawid Kilon - www.rysunekprzyrodniczy.blogspot.com
Marek Kołodziejczyk - www.marek-kolodziejczyk.pl